Machine-producent

Een machine-producent is een bedrijf gericht op het ontwikkelen en produceren van machines. De hier bedoelde groep producenten beweegt zich op het vlak van klant specifieke machines. Vaak enkelstuks, soms kleine series, maar nooit massaproductie. Bedrijven in deze groep vallen meestal in de categorie Midden en Kleinbedrijf (MKB). Voorbeelden zijn bedrijven die machines voor intern transport maken zoals rollen- en ketting banen, pallet hanteermachines, vulmachines e.d. De machine-producent garandeert machineveiligheid door te leveren met CE markering, wat in dit geval staat voor het naleven van o.a. de Machinerichtlijn. Om tijdens het productieproces van de machine de arbeidsveiligheid te garanderen moet hij voldoen aan de Arbowet.

In beide gevallen kan SPENCON assisteren; bij het uitvoeren van de Machinerichtlijn (o.a. het opstellen van de gebruikershandleiding, het CE certificaat en de risicoanalyse) en bij het maken van analyses en het opstellen van verbeteringen van de arbeidsveiligheid op de productielocatie.