Machine-gebruiker

De machine gebruiker – de afnemer van de machine producent – gebruikt de machine met CE markering voor zijn productieproces. Om tijdens het productieproces de arbeidsveiligheid te garanderen moet voldaan worden aan de Arbowet.

SPENCON kan assisteren bij het opstellen van verbeteringen van de arbeidsveiligheid.